6 tipp a nagyobb péniszért - HáziPatika

A tudósok megnövesztették a péniszüket, 5 centiméteres pénisz

Előszó Önts vizet a kezemre, fiam és tanítványom, nehogy mocskos kézzel nyúljak a régi szent dolgokhoz.

Messenger Nem túl magabiztos a férfi népesség. Akinek nagyobb a pénisze, magabiztosabb is igaz? Mennyire határozza meg az emberi pszichét egy férfi hímtagja? A nyilvánossághoz fordult segítségért és arra kérte a 22 évnél idősebb férfiakat, küldjenek neki képüket a péniszükről. Az eredmény lenyűgöző volt, ha minőségre nem is, mennyiségben mindenképpen, pár hét alatt fotó érkezett.

Illő, hogy a tanítvány szolgálja mesterét, ezért ne vonakodj ettől a szolgálattól te sem. Mert írva van, hogy Élisa vizet öntött mesterének, Élijáhunak kezére, s ezzel példát mutatott minden tanítványának, hogyan kell szolgálnia mesterét.

a tudósok megnövesztették a péniszüket kenőcs pénisznagyobbításhoz otthon

Én ugyan nem vagyok Élijáhu, csupán a nagyok tanítványainak egyike, s te nem vagy Élisa, fiam, de ki tudja, nem választ-e ki egyikőnket a Szent, áldott legyen, nagy és dicső szolgálatokra?

Ha pedig engem nem, hanem téged, hiszen fiatal vagy még, s nem tudhatjuk, milyen út nyílik előtted, akkor is illő, hogy megtanuld: tiszteld a pénisz törpék, szolgáld őt, s nevelődj alázatosságra, mert csak az tudja elhordozni akár a kicsi, akár a nagy terheket, aki alázatos.

Éppen ezért mondják a Bölcsek, hogy fontosabb a mester szíves szolgálata még annál is, amit tőle tanul, mert a legnagyobbat tanulja meg, az alázatosságot, ami nélkül semmi egyéb tudomány meg nem tanulható. Mondom, nem akarok mocskos kézzel nyúlni a régi szent dolgokhoz.

És ez a kézmosás legyen jelképe a lélek megtisztálkodásának is. Mert mikor tiszta kézzel föllebbentem a nehéz függönyöket Mósze atyánk történetéről, nemcsak ő lesz előttetek láthatóvá az örök időtlenségben, hanem az Örökkévaló is, áldassék, valamint az a világ, amelyben nincs sem tér, sem idő, de amelyből tér is, idő is származik. Különösen tisztán kell közelítenünk ahhoz a világhoz, fiam, mert Mósze atyánk ifjúságától kezdve késő vénségéig, amíg csak Isten csókja vissza nem vette a lelkét, a nagy fáradalmak, megpróbáltatások, alázatos imádságok és Istennel folytatott szent pörlekedések között oda akarta vezetni népét, Izraélt s népével együtt az egész emberiséget.

Itt, az illatozó olajfa árnyékában csendesedjék el a lelked, fiam, s testben-lélekben tisztán figyelj. Én, Rabbi Jochanan a tudósok megnövesztették a péniszüket Geula, öreg vagyok már, hajam, szakállam őszbe csavarodik, elmém gyengült, tudásom csekély, de alázattal szólalok meg, te pedig nyisd ki a füledet.

Ne csupán a testi füledet, fiam, hanem azt a lelkit is, amely nemcsak a testi füllel nem hallható hangokat hallja meg, hanem még a fény hangjait is.

a tudósok megnövesztették a péniszüket mit kell tenni ha a pénisz puha merevedéssel

Figyelj ezekre a hangokra, tán az én rekedtes, öreges hangom éreztet majd belőlük valamit. És nyisd tágra a szemedet, fiam, ne csak a testi szemedet, hanem a lelkit is, amely látja a láthatatlant, látja a hangot, a mennyeit. És ne gondolj semmi egyébbel, csak azzal, amit lelki füled hall, lelki szemed a pénisz szerkezete. Sőt a testi füleddel-szemeddel ne is érzékelj most semmit, feledd el, milyen rút, gyenge, görnyedt, öreg ember szól hozzád, ne vedd észre szavaim nyerseségét, mondataim ziláltságát, összekapkodott jelzőim, fakó jelképeim szegénységét, ne törődj vele, mikor eszünk, tűrd a szomjúságot is, amíg egy-egy szakasz elmondása után pihenőt tartok, amikor ihatsz.

Lásd, jó itt a csendben, a virágzó olajfa mézes illatai között az árnyékban ülni, cirógattatni arcunkat a könnyű szellővel, s megfeledkezni minden nyomorúságról, nehéz kötelezettségről, ami a világban vár bennünket. Ha pedig elborul az Ég, dörög és villámlik, szakad a zápor, a tudósok megnövesztették a péniszüket a jégverés, majd födél alá megyünk, fiam, s a gyékényre ülve folytatjuk megfeledkezésünket a kívül tomboló-fenekedő világról. Lehetséges, fiam, hogy némely éjszaka le sem fekszünk, hanem a Hold fényénél vagy a lámpa barátságos világánál beszélgetésben töltjük az időt hajnalig.

Bár tudod, mennyire szükséges már nekem az éjszakai alvás. Hiszen évről évre jobban kívánkozom a mihamar elkövetkező szunnyadás után, amikor őseimhez térek majd, s velük szunnyadok, ahogy az egész Kozmosz szunnyadni fog egyszer, hogy azután ismét új teremtés kezdődjék, új világ és új ember az újra elkövetkező szunnyadásig.

Így készülj föl, fiam és tanítványom, silány elbeszélésem meghallgatására.

A legfontosabb adottság a pénisz mérete?

De annyira már ismersz, hogy tudod, minden erőmet, minden jó szándékomat össze fogom szedni, amire csak képes vagyok még, mert meg van írva, hogy a mester szeresse tanítványát, mint önmagát, én pedig szeretlek téged, mint enmagamat, még magamnál is jobban, ha lehetséges.

És azt is megmondották Tanítóink, ha nincs meg tanítvány és mestere között a tökéletes bizalom, jobb, ha elválnak útjaik. Mert hiábavaló akkor a mester minden igyekezete, a tanítvány minden tudásvágya, semmi jó nem származik belőle, sőt inkább rossz. De hát erről, ugye, fiam, köztünk szó se essék. Türelmetlen vagy, szeretnéd már hallani, ki volt, mi volt, milyen ember, milyen lélek, miféle szellem volt Mósze atyánk. Mert sokat hallottál, olvastál róla, de mindez zavaros, homályos.

Nemhogy tisztábban látnád, amit látni kívánsz, hanem még kevésbé látod. Ha igazán őszinte vagy - s az vagy! Bele is fáradtál talán olyan régmúlt események a tudósok megnövesztették a péniszüket, amiknek, mint mondani szokták: nem veszed semmi hasznát Jó, ne tiltakozz, de néha kételkedel Mósze atyánk történetiségében, azt gondolod, mondai, jobb esetben mitikus alak, benne testesítette meg egy nép a legjobb szándékait, legtisztább céljait, rejtett, szellemi történetét, egész sorsát.

Hogy csupán merő szimbólum, mint annyi más efféle hatalmasan megnövesztett félisteni alak. De ha figyelmesen hallgatsz, a zavar, a homály fokról fokra elenyészik, a világosság egyre nő, a jelkép valóságos életté tüzesedik, s a történeti valóság valóságosabb lesz, mint ha valamelyik nemrég élt hadvezér, államférfi, művész levelezését, naplóját olvasod, múzeumban a kabátját, botját, kalapját, papucsát szemléled, fényképeit nézegeted. Ennek így kell lennie, fiam, mert én tudom, ki, mi volt ő, azt is tudom, hogy volt.

Így tehát neked is hinned, a tudósok megnövesztették a péniszüket kell végül, s meg kell győzetned magad általam. És le kell borulnod az élet és a halál e nagysága előtt, ha majd szavaimat befejezem. Mert én csak mélységes megrendüléssel tudok gondolni óriási alakjára, amihez foghatót nem mutathat föl nép. Gósen és Jákób Nép? Nem volt nép. Egy sereg törzs, nemzetség, család gyüledéke volt, amelyet csak lazán fogott össze a közös eredet tudata s emlékezés egy valamikor volt, valamikor megnyilatkozott Istenre, akinek ismeretét az ősatya, Ábrahám vitte magával a Folyamközből Kánaánba, s adta tovább fiának, fia fiának s a késői unokák némelyikének.

Ábrahám Teráhtól származott, mi pedig tudjuk, hogy ez a Ingerléskor nincs erekció pedig maga a Hold volt, a Nap fia és férje, akivel először a Hajnalcsillagot, Hélal ben Elóhimot nemzette, aztán, mérhetetlen erekciós krém a tudósok megnövesztették a péniszüket a többi a tudósok megnövesztették a péniszüket, még akkor, amikor nem volt idő, s nem volt látható világ.

Az örök jelenben. Ez az örök jelen azonban fokonként múlttá változott, mert a világgal együtt süllyedő ember számára menthetetlenül múlttá változik az időtlen isteni világ, amelyet valaha közvetlenül szemlélt az időtlenségben.

Múlttá válván, az ember csak a folyton egymásra hullámzó megnyilvánulásokat látja, magát, az örök, időtlen, isteni valóságot nem. Így lépett a láthatatlan, érzékelhetetlen Isten helyébe a Holdnak, a megnyilvánulásnak, a tükröződésnek imádása, Teráh imádása.

Nem az Atyáé, hanem az égitesté.

Hatalmas bálnapéniszt kapott lencsevégre a fotós | hu

Teráh isten volt, s tőle származott Ábrahám. De lám, a teráhiták kicsinyke néptörzs az Eufrátesz mentén, a tikkasztó sivatag, a félelmes pusztaság szomszédságában, ide s tova vándorolva nyájaival hasonló jámbor rokontörzsek között, amelyek valamennyien ugyanannak az Istennek gyermekei voltak, ha nem nevezték is éppen Teráhnak, hanem Szinnek, Nannarnak vagy egyébnek, elvitték időtlen emlékeiket Istenükről más tájakra, s igyekeztek nemzedékről nemzedékre átadni, kiválasztva ennek a tudásnak méltó hordozóit, a testben-lélekben-szellemben alkalmasakat.

  1. Mivel növelhetjük meg péniszünket ?? - Index Fórum
  2. Őssejt-injekciókkal próbálta megnöveszteni a péniszét egy férfi | hu

De jaj, az ember fokról fokra süllyed az anyagi világba, s vele együtt süllyed maga a világ. Hiába vigyáz az ajándékul kapott kincsre, hiába őrzi, takargatja, ássa el titkos helyre, óhatatlan, hogy egy-egy darabkát olcsó áron el ne vesztegessen belőle. A természet semmit sem ád ingyen. Hogy nyájaid jóllakhassanak, s belőlük jóllakhass te is, hogy a gyapjúból ruhát szőhess fázó testedre, bőrükből sarut varrhass forró homoktól égetett, kövektől hasogatott lábadra, őrizned, terelgetned, itatnod kell, s hogy megtehesd, cserébe odaadod nappali imádságaidat, éjszakai elmélkedéseidet.

Hipogonadizmus

Hogy a földből gabonát csikarj ki, s legyen kenyered, oda kell adnod verejtékedet, izmaid fáradságát, impotencia kezelése homeopátiával pihenésből pedig nem veheted el azt az időt, ami elmélkedésre szükséges. Lopnod kell és csalnod, hazudnod kell, sőt ölnöd is, ha más mód nincs életed megtartására. Ölnöd nyájaid legelőjéért, gabonaföldedért, ivóvizedért.

S valahányszor ezt teszed, odaadsz valamit az örök, isteni kincsből.

Infantilis dolognak tűnik. Talán a "grandiózus én" egy el nem sorvadt mellékága, hogy felnőtt férfiak orvoshoz rohangálnak teljesen átlagos méretű szerszámukkal - nem tudni. Mindenesetre tény: a hazai urológusokat erősen nyomás alatt tartja az igény, s a plasztikai sebészek sem panaszkodnak.

Apránként vesztegeted el a tudást. Odaadod a mindennapi falatért, családod falatjáért, ivóvizéért, földedért, lisztedért cserébe az igazi kincseket, mert ha életed, gyerekeid, rokonaid, néped élete áldozatul esik a természet támadásainak, velük együtt áldozatul esik az alkalom, hogy te is, ők is, valamennyien továbbadják Isten ismeretét s a szent feladatot, amit be kell töltenetek: a visszatérést a Gan Édenbe, az Istennel való egységbe, amelyből az ember kiszakadt.

a tudósok megnövesztették a péniszüket gyűrű a pénisz tövén

Minden erőnket össze kell szednünk, meg kell feszítenünk, hogy megállhassunk ezen a lejtőn, legalább megállhassunk, ha már gyengék vagyunk, hogy már visszatérjünk az elveszett Paradicsomba.

De hányan vannak, akik valóban érzik az egyre gyorsabb süllyedést, s meg akarják állítani? Kevesen, igen kevesen, s egyre kevesebben. Az emberek száma szaporodik, az Édenre emlékezőké fogy. Ábrahám még meg akart állni, s meg is állt. Izsák még meg akart állni, és meg is állt. Jákób küzdött az angyallal, s bár belerokkant a küzdelembe, hiszen kimarjult hogyan lehet növelni az erekciót étellel csípője, de még megállt.

Fiai azonban már meg akarták ölni testvérüket, aki az Ég csillagaival beszőtt, csodálatos ruhát viselte, s még jó, hogy csak egy kiszáradt kútba dobták, majd eladták rabszolgának Egyiptomba. Jákób az atyai áldást már csalással vette meg. És Izmaél, Ábrahám egyik fia nem Hágártól, a rabszolgától született-e, akit Szárai követelésére kitaszított a pusztába, éhség, szomjúság, forróság, éjszakai hideg s ólálkodó vadállatok veszedelmei közé?

Uramisten, micsoda aljasságokat, hazudozásokat, csalásokat, versengéseket műveltek Jákób fiai is, nem szólván a tudósok megnövesztették a péniszüket tömeggyilkosságról, amit húgukért, Dinahért követtek el Szikhemben, csupán mert Szikhem fejedelme olthatatlan szerelemre lobbant Dinah iránt.

Persze, mindez jelkép. Nem valóságos személyek története. Csodálkozhatunk-e azon, hogy már Ábrahámnak meg kellett semmisítenie Teráh, a Holdatya bálványát, s hogy hűségesen megállhasson a láthatatlan, az érzékelhetetlen, az anyaghoz nem köthető Isten mellett, ki kellett vándorolnia Szineár földjéről, a Hold tartományából, féltékenyen őrizve legnagyobb kincsét, Isten és az Éden emlékezetét? És ki ne értené meg Ráchelt, aki apjától, Lábántól való távozásakor ellopta a teráfokat, a csodatevő bálványkákat, s még hazudott is, csak hogy megmentse magának őket?

Pedig ez a Ráchel Jákób felesége volt, kétszer hét évig szolgált érte, s ő szülte a kiválasztott fiút is, Jószifot, azt az egyet, aki az égboltozat képére szőtt csodálatos köntöst megkapta. Ez a nép - a hikszosznak nevezett keveréknép - egyiptomi uralma idején, sőt tán e a tudósok megnövesztették a péniszüket népséggel együtt vonult Gósenbe, hogy éhen ne haljon a kiégett pusztában.

Az okos Jákób fölismerte a történelmi helyzetet, tudta, mennyit ér az Alsó Birodalom trónusán egy nagy katonai erővel rendelkező hódító király, aki a tudósok megnövesztették a péniszüket eltapossa a legyőzött ország városait, fejedelmeit, hivatalnokait és isteneit, a saját istenének épít templomot, s örömmel üdvözöl minden istent, aki nem tartozik Egyiptom istenei közé.

A Maral Gel a valaha volt legjobb férfi márka

Jákób megragadta medve epe felállítása az alkalmat. Bevezette nagy péniszű srác, szomjazó, a leselkedő pusztai népektől körülólálkodott népét Gósenbe, s miután hálásan leborult az uzurpátor király lába előtt, hűséget fogadván a maga, egész népe nevében a győzőnek, berendezkedett a bőség tartományában, s nyugodtan hunyta örök álomra a szemét.

És következtek az egyre sokasodó nemzedékek.

a tudósok megnövesztették a péniszüket papillómák a péniszen

Gazdag földön éltek, pálmaligetek hűvös árnyékában, csillogó csatornák között, bőséges legelőkön legeltették nyájaikat, marháik elszaporodtak, csinos házakat építettek félig egyiptomi, félig héber módon, de sátrakban is laktak, ahogy legeltető népnek kényelmes és kellemes.

Véneik és bölcseik még a tudósok megnövesztették a péniszüket Jákób, Jiszhak, Ábrahám emlékét s az ő Istenük emlékét, azét az Istenét, aki nem égitest, nem is bálvány, mint Teráh bálványa volt, nem lakik és nem él teráfokban, mint Ráchel istene és istenei, kövekben, fákban sem él, meg nem nyilvánul.

Jól élt ez a nép, elfelejtette múltját, az éhséggel küzdő atyák szenvedéseit, Isten után sóvárgó vágyait. Citerákat pengetett, gabonát vitt az állami raktárakba, amiknek elseit Jószif építtette, gyapjút szállított Kemt, azaz Egyiptom híres takácsainak, hogy lenge fátylakat szőjenek illatszertől illatozó, kenetekkel kellemkedő, ékszerekkel ékeskedő, bűvös asszonyoknak, válogatott templomi táncosnőknek nemcsak a hikszosz uralom alatt álló Birodalomban, hanem Felső-Egyiptomban, Kusban, Szaábában, Ofirban, a tengerparti gazdag foinik városokban, a virágos-erdős Krétában.

Az ő héber asszonyaik szépek voltak, szépek és szerelmesek.

KODOLÁNYI JÁNOS: AZ ÉGŐ CSIPKEBOKOR

S mert sok volt köztük a gazdag, hamarosan eltanulták a hikszosz előkelő hölgyektől és papnőktől a finom fátylak, ritka illatszerek, bűvölő kenetek, gyönyörűséges ékszerek használatát. De kell az ilyesmit tanulni? Mestereink mondják, hogy: "sok lány, sok neveletlenség, sok asszony, sok varázslat", márpedig Egyiptomban sok volt a lány, sok az asszony, varázslat pedig annyi, mint a világ egyetlen országában sem. S annyi szajha, hogy a nagy városokban egész utcákat tartottak megszállva.

a tudósok megnövesztették a péniszüket a herezacskó és a pénisz ultrahangja

A kánaáni, az edomita, az amalekita, a beduin a tudósok megnövesztették a péniszüket mindenféle arab népség asszonyai szintén ismerték az illatszereket, a keneteket, az ékszereket, a héber leányok, asszonyok tehát tanultak tőlük valamit, mielőtt Egyiptomnak ebbe a példátlan iskolájába kerültek. De ott aztán részük volt mindazokban a finomságokban, amikről pusztai életükben álmodni sem mertek. De hát valójában tehettek róla? Még dicséret érdemli e jámbor hébereket, mert nem merültek el annyira a mágiába, mint a "fejlettség" oly "magas" fokán álló egyiptomiak, akiknek íme, meg kellett érniök, hogy szinte tökéletes kultúrájukat szinte semmibe véve, egy mitanni keverékhad bátorkodott legyőzni őket, s befészkelvén magát a Deltába, egészen az Eufrátig terjedő birodalmat teremtett.

Egyszerű, nyers katonai állam volt ez, noha nem annyira pásztorjellegű, mint azt a "hikszosz" névből félreértés alapján Manetho képzeli. Az elpuhult egyiptomihoz képest "barbár", de más, egyszerűbb népekhez viszonyítva erősen hajlamos a kifinomultságra. Egyiptomba kerülve pedig mohón szívta magába a Nílus-völgy cizellált életformáját, mintha csak vesztére ment volna oda, mint lepke a lángba.

Kezdetben a megdöbbent egyiptomiak tehetetlenül, majdnem megbűvölve nézték a hihetetlent: gyorsan berendezkedtek, hatalmas várat és várost építettek a keleti deltaág mellett, megrakták katonasággal, adófizetésre kényszerítették a városokat, falvakat, s a lakosság nőit, gyermekeit rabszolgaságra hurcolták.

De mikor az egyiptomiak fölocsúdtak sérelmük kábulatából, s támadni kezdték őket, teketória nélkül keményen megtorolták a támadásokat. Városok sorát rombolták le, kegyetlenkedtek, uralmukat egyre délebbre tolták, és semmi kétség, hogy a Thébába szorult királyok, mint például Szekenen-ré, adófizetői lettek a hikszosz királyoknak.

Ők pedig mihamar fölvették Egyiptom királyainak címét, hatalmas templomot építettek istenüknek, Szutechnek, aki nem más, mint a későbbi Szeth néven ismeretes gonosz egyiptomi isten. Emlékműveket emeltek saját dicsőségükre, nem olyan tökéletes művészettel, a tudósok megnövesztették a péniszüket az egyiptomiak, de mégis utánozva azokat.

A lovat az egyiptomiak eladdig nem ismerték, arra meg gondolni sem mertek volna, hogy a hátára üljenek, csatába nyargalásszanak rajta.

Most, vesztükre, megtanulták, mire lehet használni a lovat. A hikszosz-arab lovas katonaság gyors mozdulatait, rajtaütéseit rettegve tisztelték. A hikszosz király pedig minden nyáron megjelent Auan városában, katonai szemlét tartott népeinek rettegtetése végett, s gondosan kifizette katonái zsoldját.

A hikszosz királyok csakhamar joggal nevezhették magukat a "Népek Urának". A görögösen Apofisznak nevezett Apap király pedig ezt vésette emlékművére: "Ő azaz Apap készítette ezt az oltártemlékül Atyjának, Szutechnek, Auris Urának, amikor minden országot az ő a király lába alá vetett.

Hogy maga Auan vagy Avarisz hol feküdt, milyen volt, csak sejtjük, mert kő kövön nem maradt belőle. Ugyancsak nyoma sem maradt Szutech hatalmas templomának sem, pedig, mint Hacsepszut királynő írja " Dehát, hogy mindennek ma már nyoma sincs, akármilyen "örökkétartó" volt valaha, szintén érthető.

Mi is az a péniszpumpa? - Napidoktor - Vákuum a péniszen

Mert a hikszoszok kiűzése után az egyiptomiak gondosan kitöröltek, kivakartak, leromboltak, megsemmisítettek minden nyomot, ami saját gyalázatukra emlékeztette őket. A hikszoszokról beszélnünk kell, mert döntő módon hatottak Egyiptom s a héberek sorsára. Josephus Flavius hébernek tartja őket, de voltaképpen mitanniak voltak, egy Szubartuból eredő indogermán nép. Foinik, amurru, edomita, mindenféle arab, kánaánita s egyéb sémi népség csatlakozott hozzá. Életmód dolgában nagy különbségek voltak a hikszoszi népek között.

Régi városlakók, tengerjárók, kereskedők, pusztázó rablók, sátorban tanyázó pásztorok, akik két-három napnál tovább nem ültek ugyanazon a helyen, ma itt raboltak ki egy gazdag karavánt, holnap már a nyomukat sem lehetett látni.

Legalább egy fejhosszal - Pénisznagyobbítás | Magyar Narancs

A gazdag városiak, persze, éppen úgy gyűlölték a tudósok megnövesztették a péniszüket vad, szegény sivatagiakat, mint azok őket. Bizonyára annyi kellemetlenséget okoztak egymásnak, amennyit csak tudtak.

Aligha hiányzottak a maró csúfnevek sem, amikkel a városiak a rettegett sivatagiakat, a sivatagiak az irigyelt városlakókat illették. Az óriási birodalom Auanban, majd Onban székelő királya bizonyosan nem tudta őket úgy szemmel tartani, hogy ez a kavargó néphalmaz időnként összeomlással ne fenyegette volna.

De összefogta őket az indogermán lovas uralkodó osztály s a gyermekes hiúság, hogy íme, ők együtt a világ urai, országok kirablói, a Nílus deltájától Aranta-Orontesig, a tudósok megnövesztették a péniszüket Frát-Eufráteszig, lóháton, mindenütt otthon vannak.

Így kerültek a hikszoszokkal együtt a héberek Gósenbe, szívük szerint való király uralma alá, mint olyan rokonok, akiket nem az asztal végére ültettek, hanem éppen a háziúr mellé.

Mert Gósen igen fontos tájéka volt a hikszosz birodalomnak: őrizte az Ázsia felé a koreaiaknak kicsi a péniszük utat, a birodalom népeivel való kapcsolat egyetlen útját. Ezen termékeny, szelíd, vízben bővelkedő vidéken ütötték fel sátraikat a héberek a hikszosz királyok szeretetének melegében.

Szaporodtak, gazdagodtak, elvetvén most már a jövendő minden gondját. Királyok lábnyomai Hogy ennek a romlásnak előbb-utóbb keserű gyümölcsöket kellett teremnie, azon ne csodálkozzék senki. Mert az sem volt véletlen, hogy a hikszoszok olyan játszva, szinte egy rohammal rá tudtak ülni a művelt egyiptomiak nyakára. Hogy csak úgy előbukkanva az ismeretlenségből, lovaikon a Nílusig nyargalhattak, megitathatták a szent vízből, s néhány év leforgása alatt járomba törték a Kettős Birodalmat.

Az Amenemhet-család kétszáztizenhárom évig, egy hónapig és néhány napig uralkodott, aztán eltűnt örökre. Negyedik Amenemhet fiú hátrahagyása nélkül halt meg, utóda egy Szebek-nefru-Ré nevű hercegnő volt, négy évig ült a trónon, aztán nyomaveszett.

  • Fótokat kért péniszekről a tudós a kutatásához, sokkoló eredményre jutott - Noizz
  • Mire is képes?
  • A 25 centiméteres pénisz ijesztő!
  • Óriási méretű pénisze miatt rokkantnak nyilvánították az 55 éves férfit — videó - Blikk Igenis van olyan, hogy túl nagy!
  • Ideértve a péniszét is.

Zűrzavar szakadt Egyiptomra. Senki a tudósok megnövesztették a péniszüket volt, aki az Isten fiának címére méltó lett volna, aki nemes származását fel tudta volna vinni a mitikus korig, az Istenig. Új dinasztia alapítására nem volt remény. S ahogy zűrzavar, fejetlenség uralkodik a kaptárban, ha a méhkirálynő elpusztul, fejetlenség, dologtalanság, éhség, pusztulás, reménytelenség lett úrrá Egyiptomban is. A szegények igyekeztek kivonni magukat a munka alól, a gazdagok iparkodtak a tudósok megnövesztették a péniszüket többet kifacsarni a szegényekből, s csak saját jólétükkel, gyarapodásukkal, élvezetükkel törődtek.

Hiszen ki tudja, mit hoz a jövendő!